Výroční zpráva GCE za rok 2020

GNSS Centre of Excellence (GCE) zveřejnilo Výroční zprávu za rok 2020 a dovoluje si Vám tímto představit své aktivity z téhož roku. Výroční zpráva začíná tradičně úvodním slovem ředitele, kde je stručně uvedeno ohlédnutí se za náročným a komplikovaným rokem 2020, který byl ovlivněný pandemií COVID-19 a s ní spojenými vládními opatřeními. GCE se podařilo tento krizový rok překonat a splnilo svůj hlavní úkol, kterým byla stabilizace aktivit a plnění závazků.

Výroční zpráva dále obsahuje novinky z oblasti GNSS v Evropě – především transformaci GSA v EUSPA. Dění okolo GCE zahrnuje seznam nových asociovaných členů, informace o realizovaných a řadě připravovaných projektech, vydávání newsletterů nebo účasti na konferencích a workshopech.

Výroční zpráva 2020 je dostupná v elektronické podobě na našich webových stránkách – zde.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem zakládajícím a asociovaným členům, díky jejichž podpoře bylo možné v činnostech pokračovat a rozvíjet je. Spolupráce se všemi členy si moc vážíme.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz