Závěry z česko-čínského setkání partnerů s asociací GLAC

Dne 18. 4. na Ministerstvu dopravy ČR proběhlo setkání organizované GNSS Centrem Excellence s Čínskou delegací GLAC (a jejími členy a partnery). Na setkání na české straně vystoupili zástupci státní organizací a asociací, které mají blízko k GNSS a LBS technologiím a aplikacím (MD ČR, CzechInvest, SŽDC).

Cílem setkání bylo seznámení s Čínskými partnery, představení českých subjektů a institucí a projednání okruhů možné spolupráce. GCE se v odpolední části jednání domluvili se zástupci GLAC na přípravě Memoranda o spolupráci, které by mělo obsahovat formu budoucí spolupráce v oblastech:

 • Organizační a informační
  1. informováním o aktivitách v ČR a Číně s důrazem na nové technologie a aplikace v oblasti GNSS a LBS a jejich nasazování
  2. Spoluprací a výměnou informací v otázkách spojených s certifikací a legislativou
  3. Vytvořením platformy pro výměnu kontaktů a vyhledání partnerů pro budoucí projekty
 • Obchodní a projektová
  1. Poskytnutím nabídky služeb partnerům a členům obou organizací, které ulehčí vstup na trh konkrétních produktů a aplikací
  2. Tvorba a aktualizace databáze které pomůže rozšířit B2B rozhovory
 • Akademická a výzkumná
  1. Vzájemnou pomocí a předáním kontaktů mezi univerzitami, výzkumnými institucemi a odbornými pracovišti, zabývající se R&D v oblasti GNSS a LBS
  2. Vytvořením platformy pro vytvoření projektových konsorcií a následné jednání s potenciálními investory a národními institucemi poskytující grantové a dotační financování

Soubor prezentací je možné si stáhnout na následujícím odkaze (*.ZIP 72MB)

Pokud máte zájem o bližší informace, tak nás prosím kontaktujte.

20170418_085116 20170418_135533© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz