Zveřejnění nové verze příručky pro koncepci Evropského vzdušného prostoru

Dnes byla schválena a vydána nová verze dokumentu s názvem European Airspace Concept Handbook for PBN Implementation, neboli příručka pro implementaci PBN v Evropském vzdušném prostoru. Jedná se již o čtvrtou verzi (Edition No. 4) dokumentu vytvářeného organizací EUROCONTROL. Verze dokumentu 3.0, která byla donedávna nejaktuálnější, byla publikována v červnu roku 2013.

Zatímco úplně první verze příručky z roku 2010 se zaměřovala pouze na podporu implementace navigace PBN na území Evropy, nedávno vydaná verze příručky 4.0 řeší požadavky na implementaci PBN IR a obsahuje informace, které jsou aplikovatelné globálně.

Zavádění navigace PBN je podle příručky rozděleno na čtyři fáze: plánování, návrh, ověření a implementace. Každá fáze je dále rozdělena na několik aktivit, z nichž konkrétně aktivita číslo 6 ve fázi plánování je pro GCE velmi zajímavá. V rámci této aktivity se totiž mimo jiné řeší předpoklady pro systémy CNS a s tím spojené využití GNSS. Pro některé PBN specifikace je využití GNSS dokonce přímo vyžadováno. To znamenaná, že pozornost musí být věnována i potenciálním výpadkům příjmu GNSS signálu z důvodu jeho zarušení. Tento bod se shoduje s náplní většiny z našich projektů. Více se této problematice věnuje další PBN příručka číslo 6 (European GNSS Contingency/Reversion Handbook for PBN Operations).© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz