RHINOS Workshop

Ve dnech 23. a 24. března 2017 proběhl v prostorách evropské agentury GSA workshop k projektu RHINOS (Railway High Integrity Overlay System). Hlavním cílem bylo demonstrovat splnění vysokých požadavků na integritu bezpečnosti a spolehlivosti pro účely detekce virtuální balízy v rámci ERTMS/ETCS na základě technologie EGNSS (EGNOS a Galileo). Workshop byl zahájen úvodním slovem ze strany výkonného ředitele agentury GSA, Carla des Dorida. Dále na akci promluvil za Ministerstvo dopravy ČR, ředitel odboru Václav Kobera a za Pardubickou univerzitu děkan fakulty Zdeněk Němec. V průběhu workshopu vystoupila celá řada expertů, jmenovitě Prof. Alessandro Neri (Itálie - RadioLabs), Prof. Terry Moore (U.K. – University of Nottingham), Prof. Efim Rozenberg (Ruská Federace – RZD NIIAS) a řada příspěvků byla i za strany členů konsorcia projektu: S. Sabina (ASTS); A. Grosch (DLR), S. Roberts (University of Nottingham); A. Filip (Pardubická univerzita). Formou telekonference se workshopu účastnili rovněž Prof. Per Enge (USA – Stanford University) a Ing. R. Capua (SOGEI). Workshop významně obohatili rovněž zástupci evropských a světových železničních institucí: P. Petruccioli za UIC, M. Ruesen za ERTMS User Group, P. Gurnik za UNIFE. Celým workshopem provázel moderátor a spoluorganizátor workshopu Pavel Dobeš, ředitel GNSS Centra Excellence.

Odpolední diskuse, která byla věnována výstupům projektu a jeho další využití byla moderována panem Francescem Rispolim z ANSALDO STS, který je hlavním nositelem projektu RHINOS.

 

Oficiální anotace workshopu:

Účelem 2. workshopu RHINOS bylo představit výsledky dosažené konsorciem RHINOS, které se týkaly využití evropského GNSS (EGNOS a Galileo) pro bezpečné a spolehlivé určení polohy vlaku. Tyto aplikace jsou zamýšlené pro zabezpečení železničního provozu včetně ERTMS/ETCS. Program byl zejména zaměřen na řešení umožňující:

  • 1) splnit náročné cíle bezpečnosti pro určení polohy vlaku na paralelních kolejích a
  • 2) účinné využití systémů EGNOS a Galileo pro detekci virtuální balízy v rámci ERTMS/ETCS.

Většina účinků závad na satelitech a nadměrných chyb vlivem šíření signálu GNSS může být potlačena augmentací GNSS. Z tohoto důvodu byla během tohoto workshopu prezentována železniční dvouvrstvá překryvná vrstva s vysokou integritou bezpečnosti. Avšak nadměrné lokální chyby vlivem šíření signálu v nevlídném železničním prostředí a další možné zranitelnosti GNSS mohou představovat příčiny vážného nebezpečí. Proto byla také velká pozornost věnována řešením umožňujícím ochránit proti nadměrné chybě vlivem mnohačetného šíření signálu, elektromagnetického rušení nebo záměrného podvržení falešného signálu, a to prostřednictvím pokročilého autonomního monitoru integrity palubního přijímače (ARAIM) a dalších metod.

Názory představitelů evropských železničních subjektů na přijetí technologie GNSS do ERTMS/ETCS znamenaly důležité přispění v druhé části workshopu. Protože jedním z cílů RHINOS je rovněž poskytnout účinná řešení i z dlouhodobého hlediska, řečníci se ve svých prezentacích zaměřili na potřeby budoucí mezinárodní certifikace zabezpečení železničního provozu na základě GNSS.

 

Všem řečníkům a posluchačům workshopu děkujeme za jejich účast, vystoupení a přejeme mnoho úspěchů do finální fáze projektu. Pro představitele české a slovenské železniční komunity nabízíme bližší informace formou pracovního setkání – v případě zájmu nás kontaktujte na rhinos@gnss-centre.cz

 

Program workshopu naleznete zde

Fotky za akce zde (81MB .zip).

Link na prezentace je zde - 72MB .zip soubor.

Video od prof. Rozenberga (84MB .mp4).© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz