Druhé letošní číslo informačního newsletteru GCE News

Druhé letošní vydání informačního newsletteru GCE v úvodu informuje o vydání výroční zprávy Centra za rok 2016, dále představuje výsledky realizované studie bezpečnosti pro zavedení IFR provozu na neřízených letištích v ČR. Ta přinesla velmi pozitivní závěry pro všechny podporovatele zavedení IFR postupů na neřízených letištích, jelikož potvrzuje, že takovéto operace jsou možné.

Newsletter věnuje svou pozornost i pokračování projektu CaBilAvi, informuje o 12-tém zasedání RNAV Approach Implementation Support Group (RAiSG), kterého se za GCE účastnil Tomáš Duša, a také dvou realizovaných propagačních akcí s názvem "Airport Breakfast", které se konaly na letišti v polských Katovicích a slovenské Žilině.

V uplynulém čtvrtletí GCE spolupracovalo na přípravě projektové žádosti do „Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON“ s názvem "Určování absolutní a relativní polohy (URP4)".

Následuje zpráva z Helicopter a Ralley Show a informace o zasedání Správní rady GCE. Na závěr newsletteru jsou zmíněny stručné aktuality - plánovaný workshop k závěrům projektu CaBilAvi, členství GCE v pracovní skupině GNSS RAW measurements Task Force, výroční EGNOS workshop v Aténách a pozvánka na konferenci New Trends in Civil Aviation 2017Aktuální číslo: news2


Archiv starších čísel zde.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz