Archiv starších čísel GCE News

GCE news Zde naleznete přehled všech doposud vydaných číselGCE news je informační newsletter vydávaný GNSS Centre of Excellence pro členy sdružení, ale i odbornou veřejnost. Na stránkách tohoto čtvrtletníku poskytujeme informace o aktuálním dění v oboru GNSS, aktivitách sdružení, zajímavých příležitostech, projektech i plánovaných akcích.

2019-02 První kontrakt GCE s Evropskou Kosmickou Agenturou (ESA), GCE jako reprezentant České republiky na evropské úrovni - EGITF, Národní kosmický plán i s GCE, Pokračování projektu EGNOS Adoption in Aviation, TAČR Beta - projekt TrainLOC, Čerstvý GSA Market report, CzechSpaceWeek a další aktuality.
2019-01 Volba nového ředitele GCE, Zasedání koordinační rady ministra dopravy pro ITS a nový program na podporu VaVaI, EGNOS Adoption CZ úspěšně ukončil práce na retrofitech avioniky letounů, Zasedání pracovní skupiny RNAV (RAiSG) v Praze, GCE prezentováno na česko-německém inovačním festivalu v Berlíně, Space4Rail: Konference pro kosmické inovace v oblasti železnice, Nový definiční dokument služby EGNOS SoL, Poziční modul pro autonomní řízení projektu ESCAPE.
2018-01 Plánovaný start dalších čtyř družic Galileo, Projekt Určování absolutní a relativní polohy (URP4), Zpracování Studie k realizaci zavedení provozu VFR noc a IFR na Letišti Přerov, EGNOS Adoption CZ se již překlopil do druhé poloviny, Příprava projektového návrhu do výzvy ESA, Aplikace EGNOS pro chytré telefony a další aktuality.
2017-03 Ohlédnutí za rokem 2017, Úspěšné zakončení projektu CaBilAvi a jeho výstupy, Další čtyři družice Galileo, Účast na konferenci Safety & Security 2017, Konference NTCA 2017, Jednání vedení GCE s Universitou Žilina a VÚD a další aktuality.
2017-02 Vydání výroční zprávy 2016, Studie bezpečnosti zavedení IFR provozu na neřízených letištích v ČR, RAiSG meeting Brusel, Airport Breakfast Katowice a Žilina, Projekt Určování absolutní a relativní polohy (URP4), Helicopter Show a Rally Show, Zasedání Správní rady GCE a další aktuality.
2017-01 Jednání s čínskou asociací pro GNSS a LBS – GLAC, Železniční workshop projektu RHINOS, Výstupy projektu CaBilAvi, Zasedání koordinační rady ministra dopravy pro ITS, Progres projektu EGNOS Adoption CZ, Nový projekt H2020 – INOWA, Seminář o možnosti sledování nežádoucích deformací v dopravní infrastruktuře, Rubrika - zajímavé GNSS aplikace - Oficiální spuštění nové služby Galileo nazvané pátrání a záchrana (Search&Rescue - SAR), Evropská soutěž o nejlepší aplikaci družicové navigace - ESNC 2017.
2016-03 Vypuštění čtyř satelitů Galileo a první spuštění služeb Galileo – Galileo Initial Service, otevřené výzvy v programu H2020 se zaměřením na vesmírné projekty, každoroční setkání české kosmické komunity - akce Space for Prague a Gate2Space, setkání odborníků na rentgenovou astronomii AXRO 2016, GSA Open Days, Zajímavé aplikace – IdeaPoly a další aktuality.
2016-02 Nový projekt odhalování nezákonného rušení GNSS, Kontinuální výzva ESA BIC Praha, Úspěšný start projektu EGNOS Adoption CZ, Periodický meeting projektu CaBilAvi, Prezentace na kongresu zájmové organizace MMIG46, Postup v železničních projektech RHINOS a STARS, Informace z Národního informačního dne HORIZON2020, Nová rubrika - zajímavé GNSS aplikace, Nový člen sdružení a další aktuality.
2016-01 Projekt CaBilAvi se překlápí do druhé poloviny, Úspěšný projekt EGNOS Adoption CZ, Třetí směr rozšiřování evropského GNSS – vodní doprava, Účast na mezinárodní vědecké konferenci v Žilině, Nový člen sdružení, Evropská kosmická agentura otevře v Praze podnikatelský inkubátor, Projekty RHINOS a STARS zahájeny, Vydána Výroční zpráva GCE 2015.
2015-03 Podaný projekt EGNOS Adoption CZ, úspěšné projekty Horizon2020 v oblasti železniční dopravy, pracovní program H2020 pro roky 2016 a 2017, Safety a Security konference a zasedání ITRE v GSA.
2015-02 Podané projekty do programu Horizon2020 v oblasti železniční dopravy, EGNOS Adoption in Aviation, Nabídka projektu eKnoT, OP PIK – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Konference GNSS v Toulouse, Aktuality v projektu H2020 CaBilAvi, EFA Prague 2015
2015-01 Speciál Zpráva z workshopu: European GNSS Applications in Horizon2020 (ročník 2015)
2015-01 Workshopy GSA pro H2020, Kick-Off Meeting projektu CaBilAvi, nové provozní sídlo GCE, příprava projektů v oblasti železniční dopravy, zpráva z workshopu European GNSS Applications in Horizon 2020
2014-04 úspěch v programu Horizon2020, vyhlášení druhé výzvy v programu H2020 pro oblast GNSS, seminář GSA k druhé výzvě, noví členové sdružení
2014-03 nové grantové schéma pro podporu zavádění EGNOS v civilním letectví, vystoupení GCE na China Investment Foru (CIF)
2014-02 podání projektového návrhu v rámcovém programu EK, další pracovní snídaně, kongres European Space Solution, noví členové sdružení
2014-01 Speciál Zpráva z workshopu: European GNSS Applications in Horizon2020 (ročník 2014)
2014-01 Problematika GNSS v programovém prohlášení Vlády ČR, noví členové sdružení© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz