Alternativní způsob vlakové navigace – nový projekt GCE a partnerů

GCE se stane součástí unikátního konsorcia českých a německých partnerů, kteří budou od letošního roku spolupracovat na projektu s názvem Alternativní způsob vlakové navigace (ALTRAINAV) podpořeného Technologickou agenturou ČR v programu DELTA2. Náš projektový návrh se stal nejlépe hodnoceným návrhem ze všech podaných!

I přesto, že je GNSS nepostradatelným nástrojem pro určení přesné polohy a času, který využívá nespočet aplikací s očekávaným rozmachem širšího využití, je potřeba myslet také na jeho slabé stránky, kdy má signál GNSS nedostatečnou kvalitu nebo je zcela nedostupný. V takových případech je nutné, především u safety-critical aplikací nebo zcela autonomních systémů, mít vedle GNSS další záložní a nezávislý zdroj PNT informací. Alternativním způsobem určení polohy může být například systém založený na přesně zmapované dopravní infrastruktuře pomocí ultra HD kamer.

S myšlenkou vytvoření alternativní a komplementární metody lokalizace vozidel v železniční dopravě vstoupilo konsorcium s hlavním řešitelem CEDA Maps a spoluřešiteli GCE do 5. veřejné soutěže programu TAČR DELTA 2. Jedná se o program zaměřený na mezinárodní spolupráci českých podniků se zahraničními partnery, podporu přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Na straně zahraničních partnerů z Německa stojí společnost DRAIVE GmbH a Technická Univerzita Chemnitz. Na přípravách projektového návrhu se usilovně podílelo i GCE a koncem listopadu 2023 byl agenturou TAČR nejen schválen, ale zároveň získal během posuzování nejvyšší hodnocení ze všech podaných návrhů. GCE se bude projektu aktivně účastnit a bude tak mít jedinečnou šanci, jak rozšířit své know-how v oblasti lokalizace vlaků, a především využití alternativních způsobů určení PNT. Zdokonalí tím své služby vůči asociovaným partnerům sdružení, kterým bude moci předávat cenné znalosti o praktickém využití jednoho z nejdůležitějších opatření na zvyšování odolnosti GNSS systémů.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz