Dosud nejpokročilejší forma rušení. Letadla kompletně ztratila informaci o poloze.

V rámci druhé poloviny září 2023 bylo přijato více než 15 hlášení o rušení GPS signálu od letounů přelétající oblast v blízkosti íránsko-irácké hranice. Dle výpovědí pilotů se jednalo o dosud nepozorovaný druh spoofingu, který ve většině případů nezpůsobil pouze výpadek GPS navigačního systému, ale také kompletní ztrátu polohové informace z inerciální navigace a dalších přístrojů. Na tyto události reagoval americký letecký úřad FAA vydáním oficiálního varování pro všechny letecké provozovatele v civilním sektoru.

Dle informací skupiny OPS Group částečný či úplný výpadek služby GPS nahlásilo minimálně 16 letounů různých typů. Jednalo se jak o menší business letadla řad Gulfstream 650 a Challenger 600, tak o kapacitnější letouny Embraer 190 a Boeing 737. Ztráta polohové informace se nevyhnula ani největším dopravním gigantům Boeing 747 a 777. Událost, ke které došlo na hranicích letových informační oblastí FIR Baghdad a FIR Tehran, nemá v civilním letectví obdoby.

Oproti standardně pozorovaným druhům rušení, kdy si letadlo zachová schopnost navigace díky dalším systémům, došlo v tomto případě také k dalším jevům jako selhání inerciálního systému IRS i radionavigační palubní jednotky VOR/DME a ztrátě časové informace.  Důvodem bylo pravděpodobně včasné neodpojení přístrojů od falešného družicového signálu, který je jimi taktéž používán. Letadla musela být po incidentu manuálně navigována (tj. vektorována) středisky řízení letového provozu (ATC) dle informací z radarů.

Rakouská firma OHB Digital Solutions ve svém článku zdůrazňuje důležitost implementace nového systému GIDAS (GNSS Interference Detection & Analysis Systém). Ten by umožnil včasné rozpoznání neautentického GNSS signálu a aplikaci preventivních opatření. Nově zaznamenaný druh rušení může představovat vážnou hrozbu nejen pro leteckou dopravu, a je proto zapotřebí jej podrobit důkladné analýze a zavést nezbytná protiopatření. GCE má bohatou zkušenost s různými druhy rušení, a proto je pro nás tato událost velmi zajímavá. O spolupráci s OHB Digital Solutions a zkušenostech s detektorem GIDAS, který byl součástí několika našich experimentů a monitorovacích kampaní na nejrůznějších lokacích, se můžete dočíst zde.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz