Nový informační portál k problematice PinS a LLR

GCE se podílelo na tvorbě nového informačního portálu, který se věnuje problematice postupů přístrojového přiblížení pro vrtulníky PinS (Point in Space) a nízkých letových tratí LLR (Low Level Routes). Cílem portálu je především sloužit jako osvěta širší veřejnosti, a navíc představovat místo s ucelenými informacemi i pro odborníky.

Na portálu najdete základní informace o daných tématech spolu s informacemi o jejich využití a implementaci v České republice. Mimo jiné zde najdete odkazy na materiály a dokumenty s doplňujícími informacemi a také informace o samotném projektu, který se danou problematikou zabývá.

Portál vznikl v rámci řešení výzkumného projektu (číslo CK01000031) v programu DOPRAVA2020+ za podpory Technologické agentury ČR.

Jestli máte zájem se dozvědět více, neváhejte kliknout na odkaz k portálu, zde:

https://uld.fd.cvut.cz/index.php/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/pinslzs/© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz