Služba Galileo High Accuracy Service (HAS) o krok blíže spuštění

Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) oficiálně publikovala nový dokument Galileo High Accuracy Service Signal in Space Interface Control Document (HAS SIS ICD), čímž službu Galileo HAS posunula opět o krok dále ke spuštění její počáteční fáze.

Publikace uvádí první obecné uspořádání zprávy Galileo C/NAV, popis HAS zprávy, způsob kódování/dekódování zpráv a použití korekcí. Publikace Galileo HAS SIS ICD je zdarma je stažení zde.

Dokumentu HAS SIS ICD předcházela publikace informační příručky (HAS Info Note) v březnu 2021. Dále byli během testovací fáze pozváni uživatelé ke společnému jednání pro získání zpětné vazby a požadavků na službu a dalším milníkem se stal právě dokument HAS SIS ICD, díky kterému má být koncem roku 2022 spuštěna počáteční fáze služby HAS. V konečné fázi bude služba HAS při plných provozních schopnostech dostupná celosvětově, bude bezplatná a svým uživatelům bude poskytovat polohové informace s vysokou přesností – v horizontální rovině až 20 cm, ve vertikální 40 cm. Plnohodnotné spuštění je plánované až po roce 2024.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz