Aktuality

 • Nový člen GNSS Centre of Excellence

  Datum: 14.05.2019

  S radostí jsme v řadách asociovaných členů GNSS Centre of Excellence přivítali nového člena – firmu EXACT Control System. EXACT Control System má od doby svého vzniku (v roce 2007) na svém kontě řadu úspěšně realizovaných technologicky náročných zakázek v oblasti geodetických prací na území ČR, Skandinávie, Evropy či Kanady. I přes dlouholetou historii nepřestávají inovátoři v EXACT Control System...
  Více informací
 • Výroční zpráva GCE za rok 2018

  Datum: 17.03.2019

  GNSS Centrum Excellence si dovoluje představit své aktivity z roku 2018. Všechny realizované aktivity, řešené a připravované projekty, informace o spolupracujících subjektech a členech centra, vzdělávací a propagační aktivity a další jsou detailně popsány ve „Výroční zprávě 2018“. Ta je dostupná v elektronické verzi na našich webových stránkách – zde. Velmi děkujeme všem zakládajícím, asociovaným členům a partnerům za spolupráci...
  Více informací
 • Změny na pozici ředitele GNSS Centre of Excellence

  Datum: 21.02.2019

  Dne 18.2.2019 se konala Členská schůze zájmového sdružení GNSS Centre of Excellence za účasti všech čtyř zakládajících členů. Členové Členské schůze sdružení byli předem informováni dopisem o nové skutečnosti, která nastala u pana ředitele – Mgr. Pavla Dobeše (ohledně zvolení zastupitelem a následně radním městské části Praha 3). Na základě toho pan Dobeš sdělil členům záměr rezignovat na svou funkci...
  Více informací
 • MyGalileoApp – příležitost pro vývojáře mobilních app-ek

  Datum: 28.01.2019

  Agentura GSA vypsala novou soutěž MyGalileoApp – výzvu k návrhu, vývoji, testování a publikování inovativních aplikací pro mobilní telefony. Soutěžní App-ka musí využívat signál Evropského družicového systému Galileo pro přesné určení polohy a/nebo přesnou časovou synchronizaci. Soutěží se v jedenácti kategoriích. Výherce této soutěže čeká první cena v hodnotě 100 000 EURO. Pošlete svou přihlášku do 28.3.2019 a buďte ve...
  Více informací
 • PF 2019

  Datum: 28.12.2018

  Děkujeme Vám, všem partnerům, kolegům a spolupracovníkům, za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
  Více informací
 • GCE je zlatým partnerem soutěže Space Application Hackathon

  Datum: 25.10.2018

  Space Application Hackathon – jedná se o technologickou soutěž typu hackathonu zaměřenou na 4 hlavní kategorie: 1. dálkový průzkum Země, 2. družicová navigace, 3. SpaceTech (zejména drony a VR) a 4. využití technologie blockchain. Soutěží se v týmech po 2-5 multidisciplinárně zaměřených členech, kteří se za 24 hodin pokusí s pomocí technických a business development odborníků vyvinout prototyp, nebo alespoň...
  Více informací
 • Seminář GNSS / PBN – družicová navigace jasně a srozumitelně

  Datum: 03.08.2018

  Ve spolupráci s našimi partnery pro vás připravujeme dvoudenní seminář na téma družicové navigace a navigace založené na výkonnosti, neboli PBN, která je nově povinnou součástí přístrojové kvalifikace. Seminář se bude konat ve dnech 6.-7. září 2018 v Praze, místo bude včas upřesněno Díky srozumitelným přednáškám v českém a anglickém jazyce vás zasvětíme do základní teorie, podíváme se na praktické...
  Více informací
 • Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/1048 k PBN

  Datum: 01.08.2018

  V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1048 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy týkající se navigace založené na výkonnosti. Toto nařízení se vztahuje na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (ATM/ANS) a na provozovatele letišť, kteří nesou odpovědnost za zavádění...
  Více informací
 • Předprázdninový informační zpravodaj aktivit a novinek na poli GNSS

  Datum: 29.06.2018

  GCE vydalo další číslo informačního zpravodaje novinek na poli GNSS v dopravě, ve kterém se mj. dočtete o aktivitách GCE z oblastí letectví a železnice. K vaší pozornosti uvádíme informace o projektech: Určování absolutní a relativní polohy (URP4) a NAVigation Innovation Support Programme (NAVISP). Pro poslední kolo výzev do H2020, které bude otevřeno 16.10.18 hledáme partnery, v případě zájmu o...
  Více informací
 • GCE pomáhá rozvíjet inovativní nápady mladých vývojářů

  Datum: 29.05.2018

  Jako partneři agentury CzechInvest, zapojení do vzdělávacího programu pro české start-upy v ESA BIC, se GCE účastnilo prvního ročníku mezinárodní inovační soutěže ActInSpace. Náš kolega Tomáš Duša působil v roli specializovaného mentora a pomáhal soutěžícím konzultovat technické otázky související s GNSS. Letos se v ČR uskutečnil úplně první ročník mezinárodní inovační soutěže typu hackathonu ActInSpace iniciované z podnětu CNES (Francouzské...
  Více informací© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz