Aktuality

 • Jarní informační zpravodaj aktivit a novinek na poli GNSS

  Datum: 06.03.2020

  GCE představuje nové vydání informačního zpravodaje novinek na poli GNSS nejen v dopravě. V novém čísle se věnujeme rozjezdu našeho prvního projektu s Evropskou Kosmickou Agenturou (ESA) na téma „GNSS vulnerability & mitigation in the Czech Republic“ a aktivitám spojeným s programem NAVISP, ze kterého je projekt financovaný. GCE rovněž zahájilo dva nové projekty s Ústavem Letecké Dopravy FD ČVUT...
  Více informací
 • Informační den programu NAVISP

  Datum: 14.01.2020

  Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou pořádá pro českou odbornou komunitu jednodenní konferenci NAVISP Information Day, která proběhne 13. února 2020 v prostorách Ministerstva dopravy v Praze. Součástí konference bude představení programu NAVISP, příklady realizovaných projektů a B2B jednání českých firem s Ministerstvem dopravy a Evropskou vesmírnou agenturou. Svůj příspěvek nabídne i GNSS Centre of Excellence, které bylo...
  Více informací
 • GNSS Centre of Excellence rozšiřuje své řady

  Datum: 19.12.2019

  Správní rada GNSS Centre of Excellence na svém zasedání dne 19.12.2019 rozhodla o přijetí Výskumného ústavu spoju , n. o. (VÚS) za asociovaného člena GNSS Centre of Excellence. VÚS je významným pracovištěm vědecko-technického rozvoje pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb na Slovensku. VÚS řeší projekty aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech elektronických komunikací, digitalizace společností, inteligentních dopravných služeb a...
  Více informací
 • Další nový člen GCE za rok 2019

  Datum: 19.12.2019

  V roce 2019 jsme měli to potěšení přivítat velké množství nových asociovaných členů, posledním z nich je firma OHB Czechspace s.r.o. OHB Czechspace s.r.o. je novým členem skupiny OHB SE Group. Firma zahájila svou činnost v roce 2018 a sídlí v Brně. OHB Czechspace poskytuje služby jako hlavní dodavatel a subdodavatel v oblasti vývoje a systémového inženýrství pro kosmické aplikace....
  Více informací
 • Podzimní informační zpravodaj aktivit a novinek na poli GNSS

  Datum: 12.11.2019

  GCE vydalo další číslo informačního zpravodaje novinek na poli GNSS nejen v dopravě, ve kterém se mj. dočtete o aktivitách GCE z oblastí letectví a železnice. K vaší pozornosti uvádíme informace o našem prvním projektu s Evropskou Kosmickou Agenturou (ESA) na téma „GNSS vulnerability & mitigation in the Czech Republic“ . Dále se dočtete o schválení Národního kosmického plánu na...
  Více informací
 • Zahájení řešení projektu – Nasazení GNSS na železnici

  Datum: 02.08.2019

  GNSS Centre of Excellence, jako koordinátor/hlavní řešitel, uspělo ve veřejné soutěži programu Beta2 Technologické agentury ČR a od srpna 2019 rozjíždí projekt Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti – projekt TrainLOC. V projektu se GCE spolu s dalšími řešiteli konsorcia AŽD Praha s.r.o., Univerzitou Pardubice a VÚŽ a.s. zaměří na výzkum...
  Více informací
 • GCE členem pracovní skupiny EGITF

  Datum: 22.07.2019

  GNSS Centre of Excellence bylo nominováno ministerstvem dopravy do EU GNSS Interference Task Force (EGITF). EGITF je expertní pracovní skupina zřízená Evropskou unií s cílem podporovat aktivity snižující rizika rušení signálu GNSS, zejména v souvislosti s rozvojem evropských programů EGNOS a Galileo. Skupinu tvoří zástupci Evropské komise, členských států unie, Norska a Švýcarska. Pracovní skupina má tři hlavní úkoly: V...
  Více informací
 • Nový člen GNSS Centre of Excellence

  Datum: 14.05.2019

  S radostí jsme v řadách asociovaných členů GNSS Centre of Excellence přivítali nového člena – firmu EXACT Control System. EXACT Control System má od doby svého vzniku (v roce 2007) na svém kontě řadu úspěšně realizovaných technologicky náročných zakázek v oblasti geodetických prací na území ČR, Skandinávie, Evropy či Kanady. I přes dlouholetou historii nepřestávají inovátoři v EXACT Control System...
  Více informací
 • Výroční zpráva GCE za rok 2018

  Datum: 17.03.2019

  GNSS Centrum Excellence si dovoluje představit své aktivity z roku 2018. Všechny realizované aktivity, řešené a připravované projekty, informace o spolupracujících subjektech a členech centra, vzdělávací a propagační aktivity a další jsou detailně popsány ve „Výroční zprávě 2018“. Ta je dostupná v elektronické verzi na našich webových stránkách – zde. Velmi děkujeme všem zakládajícím, asociovaným členům a partnerům za spolupráci...
  Více informací
 • Změny na pozici ředitele GNSS Centre of Excellence

  Datum: 21.02.2019

  Dne 18.2.2019 se konala Členská schůze zájmového sdružení GNSS Centre of Excellence za účasti všech čtyř zakládajících členů. Členové Členské schůze sdružení byli předem informováni dopisem o nové skutečnosti, která nastala u pana ředitele – Mgr. Pavla Dobeše (ohledně zvolení zastupitelem a následně radním městské části Praha 3). Na základě toho pan Dobeš sdělil členům záměr rezignovat na svou funkci...
  Více informací© Copyright 2013 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz