Jaká je budoucnost GNSS v železniční dopravě?

To bude hlavním předmětem prezentací a panelových diskusí na dvoudenní události Space for Innovation in Rail, která proběhne 13. – 14. září v Madridu. Účastnit se jí budou hlavní evropští stakeholdeři a zástupci železničního sektoru a hlavním zaměřením události bude především využití družicové navigace (GNSS) pro bezpečnou lokalizaci vlaků v rámci vývoje jednotného evropského systému řízení železniční dopravy (ERTSM). Ten má za cíl pomocí digitalizace a interoperabilního řešení nahradit různé evropské národní zabezpečovací a řídící systémy a zvýšit tak kvalitu, bezpečnost a konkurenceschopnost evropské železniční sítě.

Na organizaci události se společnými silami podílí Evropská komise (EC), Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA), Evropská železniční agentura (ERA) a EU-Rail. Účast je možná pouze osobně na místě v Madridu po předchozí registraci, která je zdarma a dostupná zde. Program je dostupný zde. Účastnici budou mít na místě také možnost navštívit 4 jedinečné prohlídky.

Využití GNSS napříč nejrůznějšími sektory, od letectví až po zemědělství, přináší nezpochybnitelné přínosy, které spočívají jak ve zvyšování efektivity provozu, tak i jeho bezpečnosti. Postupnými kroky se družicová navigace dostává i na trh železniční dopravy. K zavedení GNSS do zabezpečovacích železničních systémů vyzval Evropský parlament již v roce 2021, což předpovídá, že evropské železniční prostředí dříve nebo později čekají změny, na které by měla být zainteresovaná komunita připravena.

Vzhledem k zapojení do několika železničních projektů a profilování se v této oblasti bude GNSS Centre of Excellence (GCE) na události přítomno, aby načerpalo aktuální informace, které se na evropské úrovni momentálně diskutují. Našim partnerům můžeme následně poskytnout zpětnou vazbu o nabitých poznatcích, ale registraci a osobní účast vřele doporučujeme.© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz